qums

تاثير طرح توانمندسازي پرستاران در مقابله با تنش هاي شغلي در مراكز آموزشي- درماني قدس و بوعلي سيناي قزوين

شیخی, محمدرضا and ساریچلو, محمدابراهیم and امیر, جوادی and محمد, مرادی (2009) تاثير طرح توانمندسازي پرستاران در مقابله با تنش هاي شغلي در مراكز آموزشي- درماني قدس و بوعلي سيناي قزوين. تاثير طرح توانمندسازي پرستاران در مقابله با تنش هاي شغلي.

[img] PDF
Download (122kB)

Abstract

زمينه: تنش هاي شغلي يكي از مباحث مهم و مورد مطالعه در رفتار سازماني است كه مي تواند براي كاركنان اثرات مخرب فيزيولوژيكي و روان شناختي در پي داشته باشد و بر تندرستي آنان اثر سوء بگذارد. هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر اجراي طرح توانمند سازي پرستاران در مقابله با تنش هاي شغلي در مراكز آموزشي- درماني قدس و بوعلي سيناي قزوين انجام گرفت. مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مداخله اي و با استفاده از مدل آزمايشي كلاسيك بر روي 78 نفر از پرستاران شاغل در مراكز آموزشي- درماني قدس و بوعلي سيناي قزوين در سال 1384 انجام شد. نمونه گيري به روش تصادفي ساده از بين پرستاران هر دو مركز انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه اي مشتمل بر دو بخش خصوصيات دموگرافيك و حرفه اي و بيست سوال با مقياس ليكرت درباره تنش شغلي، جمع آوري شدند. داده هاي قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون تي زوج مورد تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: ميزان تنش شغلي قبل از مداخله 3.4± 43.6 بود كه پس از آموزش روش هاي مقابله با تنش به 3.2±38.3 كاهش يافت و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (0.001>p). نتيجه گيري: آموزش روش هاي مديريت تنش و مقابله با آن مي تواند به پرستاران كمك كند تا هنگام مواجهه با موقعيت هاي تنش زاي شغلي از مهارت هاي فراگرفته شده استفاده نمايند و ضمن كاستن از تاثير سوء آن بر سلامت جسمي و رواني، وظايف حرفه اي خود را به نحو كارآمدتري انجام دهند.

Item Type: Article
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
Divisions: University Portal > vice chancellor > vccs
Depositing User: pr student Vice Chancellor
Date Deposited: 25 Nov 2020 05:52
Last Modified: 25 Nov 2020 05:52
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/10216

Actions (login required)

View Item View Item