qums

مقایسه آنژیوگرافی چرخشی با آنژیوگرافی استاندارد (سنتی) در بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1400-

دايي, محمدمهدي (2022) مقایسه آنژیوگرافی چرخشی با آنژیوگرافی استاندارد (سنتی) در بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1400-. Other thesis, Qazvin University of Medical Science,Qazvin.Iran.

[img] PDF
Download (372kB)

Abstract

چکیده مقدمه:آنژیوگرافی استاندارد (سنتی) و آنژیوگرافی چرخشی تک محوره و دو محوره در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده می باشند. اما بکار بردن نوعی که کمترین هزینه و خطر جانبی برای بیمار را به همراه داشته باشد، اهمیت دارد. هدف از این تحقیق؛ مقایسه مدت زمان، میزان ماده حاجب مورد نیاز و میزان اشعه تابیده شده در روشانژیوگرافی چرخشی توسط دستگاه تک محوره با آنژیوگرافی استاندارد (سنتی) در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر می باشد. روش کار:داده های ثبت شده از 110بیمار مبتلا به بیماری شریان کرونری مراجعه کننده به کلینیک قلب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دو گروه آنژیوگرافی چرخشی با دستگاه تک محوره (54 مورد) و آنژیوگرافی استاندارد (سنتی) (56 مورد) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در گروه آنژیوگرافی چرخشی با دستگاه تک محورهتعداد مردان (33 نفر) از تعداد زنان (21 نفر) بیشتر بود، در آنژیوگرافی استاندارد (سنتی) 30 نفر زن و 26 نفر مرد بودند. مقایسه اختلاف قد و وزن و بیماری کلیوی واختلال لیپید وفشار خون , دیابت و میزان درگیری عروق در بین دو گروه معنا دار نبود . اختلاف سن و نمادر بین دو گروه معنا دار بود که پس از حذف اثر مخدوش کننده انها ؛ اختلاف در موردمیزان ماده حاجب (001/0>p=)، میزان زمان انجام پروسیجر (008/0p=)، میزان اشعه بر هر متر مربع (043/0p=)، معنی دار بود.مدت زمان فلورسکپی و اشعه تابیده شده کل در روش چرخشی کمتر بود ولی اختلاف معنا دار نبود نتیجه گیری:میزان ماده حاجب، میزان زمان انجام پروسیجر ، میزان اشعه بر هر متر مربع، در آنژیوگرافی چرخشی با دستگاه تک محوره کمتر بود.پیشنهاد میگردد روش آنژیوگرافی چرخشی با دستگاه تک محوره در درمان و بررسی بیماران مورد استفاده قرار گیرد.همچنین این مطالعه میتواند راهنمایی جهت سازندگان دستگاههای انژیوگرافی جهت به حداقل رساندن صدمات به بیمار و پرسنل پزشکی باشد. واژه های کلیدی:آنژیوگرافی چرخشی، آنژیوگرافی استاندارد (سنتی)،آنژیوگرافی عروق کرونر

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 07 Nov 2022 09:22
Last Modified: 07 Nov 2022 09:22
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/11900

Actions (login required)

View Item View Item