qums

« بررسی تاثیر پخش کارتون در واقعیت مجازی بر میزان درد کودکان حین کشیدن دندان های مولر شیری »

mohammadi, Dr. Hassan reza and asefzadeh, saeed (2016) « بررسی تاثیر پخش کارتون در واقعیت مجازی بر میزان درد کودکان حین کشیدن دندان های مولر شیری ». Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین.

[img] PDF
Download (386kB)

Abstract

مقدمه : کنترل درد در تمامی رشته های دندانپزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است. این موضوع در دندانپزشکی اطفال اهمیت ویژه ای دارد. روش های مختلفی برای کنترل درد و اضطراب اطفال در دندانپزشکی به کار رفته است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر وسایل صوتی و تصویری بر میزان کاهش اضطراب کودک حین کشیدن دندان مولر شیری است. مواد و روش ها : در مطالعه حاضر تعداد 30 کودک 10-6 ساله بدون سابقه معاینه و درمان دندان پزشکی و تاریخچه پزشکی و روانی خاصی که نیاز به درمان داشته باشند، شرکت کردند. این مطالعه به صورت split mouth اجرا شده است.شرکت کننده ها به طور تصادفی در یکی از دو گروه 1 و 2 تقسیم و با شرایط زمانی و مکانی یکسان تحت مطالعه قرار گرفتند.کشیدنی ها در یک کودک حتما باید در یک فک باشد که در مطب دندانپزشکی انجام می شود برای کلیه بیماران گروه 1 در اولین جلسه کشیدن از عینک مجازی پخش فیلم استفاده شد و در دومین جلسه بدون استفاده از واقعیت مجازی، کشیدن انجام شد. گروه دوم موقعیت جلسات برعکس این حالت طرح ریزی شد. میزان درد درک شده توسط faces pain rating scale wong-baker ارزیابی شد.از مقیاس فرانکل برای طبقه بندی رفتاری کودک استفاده شد. همچنین فشارخون و نبض بیماران قبل از شروع تزریق و بلافاصله بعد از اتمام کار اندازه گیری شد.یافته ها با استفاده از آزمون t-test و paired t-test تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : بر اساس نتایج مطالعه حاضر عینک ویدئویی به طور معنی داری فشارخون دیاستول ( p=0./003 )، میزان نبض( p=0./003 ) و مقیاس ونگ-بیکر( p < 0./001 )، را بعد از کار کاهش داد. مقیاس فرانکل با استفاده از عینک ویدئویی افزایش یافت. ( p < 0./001 ) این تکنیک کنترل رفتاری تاثیر معنی داری برفشارخون سیستول نداشت. ( p=0./452 ) ، ترتیب جلسات استفاده از این تکنولوژی تاثیری بر میزان کاهش درد و اضطراب ندارد. نتیجه گیری : براساس نتایج مطالعه حاضر عینک ویدئویی تاثیر معنی داری در کاهش درد و اضطراب اطفال حین کشیدن دندان مولر شیری دارد. همچنین در کودکانی که در جلسه اول از این تکنیک برای آن ها استفاده شده بود در جلسه بعدی مشتاقانه خواهان استفاده مجدد از آن بودند. کودکان حین کار توجه کمتری به پروسه کار دندانپزشک می کردند.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RK Dentistry
R Medicine > RN Health > RN1007 MPH
Divisions: University Thesis > Faculty of Health > MPH
Depositing User: Health School Students
Date Deposited: 10 Oct 2016 07:36
Last Modified: 07 Dec 2016 11:42
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/5249

Actions (login required)

View Item View Item