qums

بررسی تأثیر تمرینات آرامسازی فیزیکی و ذهنی بر پرفشاری خون بارداری درزنان مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی کوثرقزوین

Pashazadeh, Fatemeh (2016) بررسی تأثیر تمرینات آرامسازی فیزیکی و ذهنی بر پرفشاری خون بارداری درزنان مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی کوثرقزوین. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

[img] PDF
Download (263kB)

Abstract

چکیده زمینه: پرفشاری خون یکی ازاختلالات شایع دوران بارداری می باشد. با توجه به اینکه پرفشاری خون مشکلات بسیاری را دربارداری ایجادمی کند اماهنوز درمان مناسبی برای آن وجودندارد.یکی از روش های مطرح در درمان فشار خون، روش های کاهش استرس نظیر آرامسازی و تصویر سازی ذهنی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آرامسازی پیشرفته عضلانی و تصویر سازی ذهنی بر پرفشارخون بارداری انجام شد. موادوروش ها : این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود که برروی بیماران مبتلا به پرفشاری خون بارداری در بیمارستان کوثر قزوین انجام شد. 80 بیمار از کسب رضایت نامه آگاهانه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت 8 هفته ، هفته ای 2بار تمرینات آرامسازی فیزیکی و ذهنی و گروه شاهد مراقبت های معمول پزشکی را دریافت کرند. فشارخون درگروه مداخله قبل و بعدازجلسات آرامسازی و درگروه کنترل هفته ای دوبار پس از15 دقیقه استراحت اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از چک لیست گردآوری , و با نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد ، از آزمون های آماری مجذورکای ، تی استیودنت و Repeated measureجهت تجزیه وتحلیل اماری استفاده شد. یافته ها : میانگین سنی شرکت کنندگان درپژوهش 7.25±31.21سال بود.آرامسازی پیشرونده عضلانی و تصویرسازی ذهنی فشارخون سیستول و دیاستول گروه مداخله را نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش داد(0.000=P). نتیجه گیری : آرامسازی فیزیکی و ذهنی درکاهش فشارخون سیستول و دیاستول دوران بارداری موثر بوده و به عنوان یکی از روش های درمان پرفشاری خون بارداری پیشنهاد می شود. کلیدواژه ها : آرامسازی عضلانی ، تصویر سازی ذهنی ، فشارخون ، پرفشاری خون بارداری ، بارداری

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
Divisions: University Portal > schools > snm
Depositing User: pr Nursing and Midwifery School
Date Deposited: 14 Dec 2016 07:14
Last Modified: 03 Jan 2018 08:16
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/5482

Actions (login required)

View Item View Item