qums

شناسایی گونه های استرپتومایسسی مولد آنتی بیوتیک های ضد میکروبی از خاک ایران با روشهای فنوتایپی وژنوتایپی

Ebadi, Saeed and Sarookhani, Mohammad Reza (2016) شناسایی گونه های استرپتومایسسی مولد آنتی بیوتیک های ضد میکروبی از خاک ایران با روشهای فنوتایپی وژنوتایپی. [Teaching Resource]

[img] PDF (20-Abstract thesis -Ebadi)
Download (166kB)

Abstract

چکیده : مقدمه: اکتینومیسیت ها باکتری هایی گرم مثبت و رشته ای هستند که بخش اعظم میکروارگانیسم های خاك را در برمی گیرند . بر اساس مطالعات انجام یافته، سه چهارم از کل آنتی بیوتیک های شناخته شده را اکتینو میسیت ها تولید می کنند. در همین راستا غربالگری برای فعالیت ضدباکتریایی ونیز شناسایی آنها از ژن 16S rRNA و روشهای فنوتایپی استفاده شد. هدف این مطالعه شناسایی اکتینومیسیت های مناطق مختلف ایران از جهت خواص آنتی باکتریائی و بررسی سویه های فعال با استفاده از ژن 16S rRNA و روش های فنوتایپی می باشد. روش بررسی: ایزوله های اکتینومیست از نمونه خاك های جمع آوری شده جدا سازی شد، غربالگری اولیه به روش Cross streak method درمحیط کشت اگار وغربالگری ثانویه با روش انتشار دیسک در آگار (Disk Diffusion Method)در مقابل میکروارگانیسم های آزمایشی : ATCC 25923 S. aureusو ATCC 25922 E. coli انجام شدند. تایید نهایی نوع آنتی بیوتیک تولیدی با HPLC و شناسایی سویه های مولد با PCR و تعیین توالی DNA صورت گرفت. یافته ها : از 100 نمونه خاك جمع آوری شده،52 ایزوله اکتینومیست جدا شد،30 ایزوله درغربالگری اولیه و3 ایزوله درغربالگری ثانویه انتخاب شد، سویه 28 دارای پیک (RF) مشابه جنتامیسین و سویه 34و 4 دارای پیک مشابه استرپتومایسین بودند. ژن 16S rRNA ایزوله ها توالی یابی شدند که ایزوله 28 با youssoufiensis Streptomyces 93/99 درصد وایزوله 4 با Streptomyces cyaneofuscatus 93/99 درصد شباهت دارند. نتیجه: نتایج این تحقیق نشان می دهد ایزوله های جدیدی در نمونه خاك های ایران وجود دارد که توانایی تولید مواد آنتی باکتریایی جدیدی دارند. کلمات کلیدی: کلمات کلیدی:استرپتومایسس، ماده ضدباکتریال، جداسازی ازخاك، ژن16S rRNA

Item Type: Teaching Resource
Subjects: R Medicine > RP Paramedical
R Medicine > RP Paramedical > RP105 Biotechnology
Divisions: University Portal > schools > spira
University Thesis > Faculty of Paramedicals > Biotechnology
Depositing User: pr Paramedical School
Date Deposited: 01 Jan 2017 09:03
Last Modified: 01 Jan 2017 09:03
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/5804

Actions (login required)

View Item View Item