qums

سلامت ولیعصر بررسی عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی در مراجعه کنندگان به مرکز خدمات جامع در سال 95-1394

Tonekaboni, Nasrin (2016) سلامت ولیعصر بررسی عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی در مراجعه کنندگان به مرکز خدمات جامع در سال 95-1394. Masters thesis, Qazvin university of Medical Sciences.

[img] PDF
Download (170kB)

Abstract

مقدمه: زردي، شایع ترین علت بستري نوزادان در ماه اول پس از تولد می باشد. شناسایی عوامل مستعد کننده مادري مرتبط با زردي نوزادي در شناسایی سریعتر نوزادان در معرض خطر زردي و پيشگيري از عوارض ناشی از آن کمک کننده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل مستعد کننده مادري در بروز زردي صورت گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 92 نفر از نوزدان و مادران تازه زایمان کرده زیر نظر مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر(عج) در استان قزوین در سال 95-1394 انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، فرم جمع‌آوری‌محقق ساخته با سه قسمت (قسمت اول مشتمل بر اطلاعات فردي مربوط به مادر، قسمت دوم اطلاعات مربوط به نوزاد، قسمت سوم اطلاعات مربوط به سابقه عوامل مستعد کننده مادري و زایمان)بود که قبل از اجرای طرح روایی و پایایی آن براساس نظر و صلاحدید اساتید صاحب فن تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی ساده و میانگین نسبی استفاده شد. یافته ها: از مجموع 92 نوزاد تحت مطالعه6/57% دختر و3/42% پسر بودند. 1/64% از ‌زایمانهای صورت گرفته سزارین و 9/35% به صورت طبیعی بوده است. فراوانی نسبی عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی به ترتیب دیابت بارداری با (33%)، پارگی زودرس کیسه آب(8/22%)، سابقه عفونت اداری(1/14%)، خونریزی واژینال(4/5%)، بیماری عفونی دوران بارداری(4/5%)، سابقه دیابت(3/3%)، سابقه اعتیاد(صفر)، سابقه‌ صرع(صفر) بودند، هچنین زایمان به روش سزارین نیز یکی از عوامل مستعد کننده در بروز زردی نوزادی بود. نتيجه گیری: نتایج مطالعه حاکی از این بود که عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی به ترتیب دیابت بارداری، پارگی زودرس کیسه آب، سابقه عفونت اداری، خونریزی واژینال، بیماری عفونی دوران بارداری، سابقه دیابت بود. لذا در صورت بروز این عوامل باید نوزادان را از لحاظ زردی بیشتر تحت نظر قرار داد و در صورت بروز مشکل پیگیری کرد. کلیدواژه ها: زردي، زایمان طبيعی، سزارین، عوامل مستعد کننده مادري

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RN Health > RN1007 MPH
Divisions: University Thesis > Faculty of Health > MPH
Depositing User: Health School Students
Date Deposited: 29 Jan 2017 09:19
Last Modified: 29 Jan 2017 09:19
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6179

Actions (login required)

View Item View Item