qums

بررسی فراوانی اقدام به خودکشی و عوامل موثر بر آن در استان قزوین

Yacubi, Mohamadhosein (2017) بررسی فراوانی اقدام به خودکشی و عوامل موثر بر آن در استان قزوین. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

[img] PDF
Download (5MB)

Abstract

چکیده: مقدمه: بر اساس تخمین های سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی، تقریبا یک میلیون و پانصد و سی هزار نفر بر اثر خودکشی خواهند مرد و بیش از ده تا بیست برابر آن در سطح جهان اقدام به خودکشی خواهند کرد. نکته فوق به این معنی است که در سال ۲۰۲۰ میلادی به طور متوسط یک مورد مرگ ناشی از خودکشی در هر بیست ثانیه و یک مورد اقدام به خودکشی در فاصله هر یک تا دو ثانیه اتفاق می افتد واین به معنی گذارش سالانه یک میلیون خودکشی موفق در سراسر دنیا می باشد.مطالعه حاضربا هدف تعیین فراوانی اقدام به خودکشی وعوامل موثربرآن در استان قزوین طراحی شده است. مواد وروش کار:دراین مطالعه توصیفی و تحلیلی پرونده افرادیکه در فاصله سالهای ۹۵-۹۲ دراستان قزوین اقدام به خودکشی کرده بودند موردبررسی قرار گرفت.ابزار مورد استفاده جهت مطالعه چک لیست( فرم) استاندارد بود که شامل ۱۴ سوال بود روایی آن ثابت شده است آنالیز داده بااستفاده از آزمون کای اسکور ورگرسیون خطی درسطح معنی داری کمتر از ۰.۰۵ بررسی شد. یافته ها:از مجموع ۴۴۵۶ پرونده فرد اقدام کننده به خودکشی شامل ۲۹۸۸ مورد زن اقدام کننده به خودکشی(۱/۶۷٪) و ۱۴۵۲ مورد مرد اقدام کننده به خودکشی(۹/۳۳٪) با میانگین سنی۷۷/۹ ±۴۴/۲۶ (۹۰-۸سال) وانحراف معیار۷۷۵/۹ وارد این مطالعه شد.همچنین اطلاعات مربوط به پرسشنامه ۱۶ فرد اقدام کننده به خودکشی به دلیل ناقصی اطلاعات به عنوان داده های از دست رفته در نظر گرفته شد.دراین مطالعه مشخص شد سن،جنس،شغل،وضعیت تاهل،میزان تحصیلات ،محل سکونت وفصل سال فاکتورهایی هستند که بر خودکشی تاثیر گذار هستند.ازطرفی به عدم ارتباط میان وجودبیماری پزشکی ویا روانپزشکی،سابقه خودکشی قبلی ومراتب تلاش برای خودکشی اشاره شد. نتیجه گیری: بیشترین درصد اقدام به خودکشی مربوط به زنان خانه دار، متاهل با تحصیلات متوسطه، ساکن شهر بودد.بیشترین روش اقدام به خودکشی قرص خوراکی و بالاترین مراجعه مربوط به فصل تابستان و ماه شهریوربود،همچنین مشخص شد وجود بیماری های پزشکی و روانپزشکی و مراتب قبلی تلاش برای خودکشی ارتباطی با اقدام به خودکشی ندارد. کلمات کلیدی: خودکشی،عوامل موثر، استان قزوین

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RN Health > RN1001 Public Health
R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine > Psychiatry
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 24 May 2017 05:18
Last Modified: 24 May 2017 05:18
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6449

Actions (login required)

View Item View Item