qums

بررسی ویژگی¬های دموگرافیک، بالینی و پیامدهای درمانی مننژیومای داخل مغزی تحت عمل جراحی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 1388 لغایت 1393

حسنی برزی, سید محسن and خوشنویسان, علیرضا and شاهی, سپیده (2017) بررسی ویژگی¬های دموگرافیک، بالینی و پیامدهای درمانی مننژیومای داخل مغزی تحت عمل جراحی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 1388 لغایت 1393. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences ,qazvin, Iran.

[img] PDF
Download (654kB)

Abstract

مقدمه: مننژیوم از شایعترین تومورهای داخل جمجمه است که از مننژ منشا می¬گیرد. با توجه به شیوع بالای آن، داشتن اطلاعات کافی و دقیق از وضعیت اپیدمیولوژیک، ویژگی های بیماران و پیامدهای جراحی آن دارای اهمیت بالینی بسزایی می¬باشد. این مطالعه نیز با هدف تعیین ویژگی های دموگرافیک، بالینی و پیامد درمانی مننژیومای داخل مغزی تحت عمل جراحی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 1388 لغایت 1393 انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه به روش مقطعی گذشته¬نگر و با بررسی پرونده بیماران انجام گرفت. تعداد 92 بیمار از سه بیمارستان مهم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نمونه¬های این مطالعه را تشکیل می-دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه، پرسشنامه (شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران، مشخصات تومور، پیامدهای درمان) تهیه شده با نظر متخصصین جراحی اعصاب بود. داده¬ها با استفاده از این پرسشنامه از پرونده بیماران جمع آوری گردید. در برخی موارد این اطلاعات از طریق تماس تلفنی با بیمار و مصاحبه تلفنی جمع آوری گردید. یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 87/52 سال و اکثریت نمونه¬های مورد مطالعه زن (74%) بودند. 7/58% بیماران با سردرد به بیمارستان مراجعه کرده بودند. بیشترین فراوانی محل تومور مربوط به پاراساژیتال و فالکس بوده و 3/54% از تومورهای با ساقه مغز مجاورت داشتند. 9/85% تومورها درجه یک و در 1/51% حجم بین 11-40 میلی لیتر مکعب داشته¬اند. در 9/35% موارد ادم اطراف تومور وجود داشت. در 80 % موارد از روش GTR برای جراحی استفاده شده بود. میزان مرگ و میر، و عود بعد از عمل به ترتیب 4/4% و 3/16% بود. ارتباط معنی¬ داری بین حجم تومور و ادم اطراف تومور وجود داشت. نتیجه گیری نهایی: فراوانی مننژیوم در سنین بالا و در زنان بالاست. تحقیقات بیشتر در خصوص عوامل خطر، شرایط مستعد کننده بروز مننژیوم و علائم اولیه بیماری می¬تواند در تشخیص و درمان بهتر این بیماران کمک کند.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 20 Sep 2017 06:43
Last Modified: 20 Sep 2017 06:43
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6747

Actions (login required)

View Item View Item