qums

بررسی ارتباط مواجهه مزمن با آرسنیک از طریق آب آشامیدنی و ابتلا به سندرم متابولیک

khamesi, seyedeh shali (2017) بررسی ارتباط مواجهه مزمن با آرسنیک از طریق آب آشامیدنی و ابتلا به سندرم متابولیک. Masters thesis, qazvi university of medical sciences/qazvin/iran.

Full text not available from this repository.

Abstract

چکیده مقدمه و هدف: آرسنیک برای انسان ماده¬ای سمی و سرطان زا محسوب می¬شود و حدود 200 میلیون نفر در سراسر دنیا در معرض تماس با این ماده هستند. لذا با توجه به اهمیت عوارض ایجاد شده در اثر مسمومیت مزمن با آرسنیک از جمله دیابت و پرفشاری خون و همچنین تعداد بالای افراد در تماس با این عنصر، بر آن شدیم تا در این مطالعه به بررسی اثر مواجهه با آرسنیک از طریق آب آشامیدنی و ارتباط آن با افزایش ابتلا به دیابت و پرفشاری خون در روستای شهید آباد استان قزوین بپردازیم. این مطالعه با طراحی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی در مدت یکسال (1395) بر روی 44 نفر از افراد روستای شهیدآباد استان قزوین که در مطالعه دیگری از بین 200 نفر شناسایی شده و دارای علامت آزمایشگاهی مثبت از جهت مواجهه با آرسنیک بودن انجام شد. این افراد با 88 نفر از افرادی روستای هرائین پس از همسان سازی از جهت سن (2) و جنس مورد مقایسه قرار گرفتند. در نهایت پس از وارد کردن اطلاعات چک لیست در نرم افزاری آماری مناسب تجزیه و تحلیل داده¬ها براساس روش¬های توصیفی و تحلیلی و تست¬های آماری متناسب با نوع متغیر انجام شد. نتایج: از میان 132 فرد مورد بررسی (104 (%8/78) زن و 28 (%2/21) مرد)، 44 نفر (33.33%) مواجهه با آرسنیک داشته و 88 نفر (66.66%) نیز به عنوان گروه کنترل فاقد مواجهه با آرسنیک بودند. میانگین سنی افراد مورد بررسی به طور کلی 4/15 ± 2/58 سال بود. تفاوت آماری معنی¬داری از نظر جنسیت، میانگین سنی، دور کمر، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، قند خون ناشتا، HDL و ابتلا به سندرم متابولیک بین دو گروه یافت نشد؛ در حالی که میانگین تری گلیسیرید، کلسترول و LDL در گروه مواجهه یافته در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود. نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که اگرچه از نظر ابتلا به سندرم متابولیک تفاوت معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه یافت نشد اما پایین تر بودن میانگین تری گلیسیرید، کلسترول و LDL در گروه مواجهه یافته حاکی از وجود تغییرات معنی دار در پارامترهای مرتبط با پروفایل لیپید در افراد دچار مسمومیت مزمن با آرسنیک است. کلید واژه ها: آرسنیک، مسمومیت، سندرم متابولیک، عوارض

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 05 Oct 2017 04:33
Last Modified: 05 Oct 2017 04:33
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6857

Actions (login required)

View Item View Item