qums

نقش ریز RNAها پیدایش، تشخیص و درمان سرطان پروستات در

Khorasani, Maryam and Mahdian, Reza and Peymani, Amir (2016) نقش ریز RNAها پیدایش، تشخیص و درمان سرطان پروستات در. Journal of Qazvin University of Medical Sciences.

[img] PDF
Download (354kB)

Abstract

سرطان پروستات یکی از شایع ترین بیماري هاي تهدیدکننده سلامت مردان و دومین عامل مرگ مردان بالاي 40 سال به علت سرطان در کشورهاي توسعه یافته است. به علت عدم برخورداري آزمونهاي غربالگري از ویژگی و حساسیت کافی جهت تشخیص و پی گیري روند درمان سرطان پروستات، روشهاي جايگزین با اختصاصیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . امروزه با پیشرفت فناوري هاي مولکولی، زیست با طو ل 18 ت ا 24 نوکلئوتید RNA ها، مولکولهاي RNA نشانگرهاي متعددي جهت غربالگري دقیقتر سرطان پروستات معرفی شدهاند. ریز هستند که در تنظیم بیان ژن پس از رونویسی و فرایندهاي سلولی (مرگ سلولی، تکثیر سلولی، تمایز و رگزایی) نقش کلیدي دارند. تغییرات میزان هاي موجود در نمونه هاي مختلف بیماران مبتلا به سرطان پروستات در مطالعههاي مختلف، گزارش شدهاند که میتوانند به عنوان RNA بیان ریز ها مسیرهاي پیام رسان مولکولی متعدد و ژنهاي دخیل RNA زیست نشانگر داراي ارزش در تشخیص و پیشآگهی استفاده شوند. از آنجا که ریز ها RNA در بیماريزایی سرطان پروستات را هدف قرار میدهند، میتوان از آنها براي اهداف درمانی استفاده کرد. در این مطالعه مروري، نقش ریز در ایجاد سرطان و به طور اختصاصی بیماريزایی، تشخیص و درمان سرطان پروستات بررسی شده است.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0254 Neoplasms. Tumors. Oncology (including Cancer)
Divisions: University Portal > research center > camr
Depositing User: pr Camr research
Date Deposited: 30 May 2018 08:06
Last Modified: 30 May 2018 08:06
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/7647

Actions (login required)

View Item View Item