qums

مقایسه روش های تشخیصی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین با اختلالات گوارشی طی سال های 96-97

rahavi, ali (2018) مقایسه روش های تشخیصی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین با اختلالات گوارشی طی سال های 96-97. Masters thesis, qazvin university of medical sciences,qazvin,iran.

[img] HTML
Download (437kB)

Abstract

زمینه و هدف: عفونت با هلیکوباکترپیلوری یکی ازشایعترین عفونتهای باکتریایی است که بطورمتوسط در حدود 50% جمعیت جهان را درگیر میسازد. میزان شیوع عفونت هلیکو باکتر پیلوری در کشور ما نیز در حدود 68 درصد گزارش شده است. روش های تشخیصی این عفونت به دو دسته ی تهاجمی و غیر تهاجمی تقسیم میشوند که روش های تهاجمی شامل: گرفتن بیوپسی به روش اندوسکوپیک از دستگاه گوارش فوقانی و بررسی هیستولوژیک نمونه، کشت نمونه و انجام تست اوره آز . روش های غیر تهاجمی شامل: بررسی سرولوژیک انتی بادی ها، بررسی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع و تست تنفسی اوره. ما در این پژوهش برآن شدیم که این روش های تشخیصی را با یکدیگر مقایسه کنیم. مواد و روش ها: این پژوهش بر روی 120 بیمار از مراجعه کنندگان به درمانگاه گوارش بیمارستان قدس قزوین در محدوده ی سنی 1-18 سال انجام شد. مدت زمان انجام این پژوهش یکسال بوده است.با توجه به مشکلات گوارشی این بیماران آندوسکوپی فوقانی از آنها به عمل آمد. همچنین پرسشنامه ای تهیه شد و اطلاعات حاصل از آن وارد نرم افزار SPSS شد و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش 49/2% شرکت کنندگان دختر و 50/8% پسر بودند. شایعترین علامت بیماری در این کودکان درد شکم مزمن با فراوانی 70/8% بود. از بین روش های غیر تهاجمی تست HPSA دارای حساسیت بالایی میباشد(93%)و تست های سرولوژی دارای ویژگی بالایی به خصوص در تست IgM وIgA سرمی میباشد(100%).همچنین یافته قابل توجه دیگر این مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین افزایش سن و میزان شانس کلونیزاسیون H.pylori در نمونه بافتی از کورپوس بیماران بود.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RJ Pediatrics
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 31 Oct 2018 05:51
Last Modified: 31 Oct 2018 05:51
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8319

Actions (login required)

View Item View Item