qums

مقایسه اثرات بی دردی مورفين تزریقي و مورفین نبولایزشده در بيماران دچار شکستگی هاي دیستال به آرنج و زانو

ناطقی, مریم (2019) مقایسه اثرات بی دردی مورفين تزریقي و مورفین نبولایزشده در بيماران دچار شکستگی هاي دیستال به آرنج و زانو. Other thesis, qazvin university of medical siences,Qazvin,Iran.

[img] HTML
Download (14kB)

Abstract

چکیده هدف: هدف ازمطالعه حاضر بررسی و مقایسه دو روش مورفین استنشاقی و مورفین تزریقی در کنترل درد بیماران دچار شکستگی های دیستال آرنج و زانو بود. روش انجام کار: مطالعه حاضر یک کارازمایی بالینی تصادفی بود که بر روی تعداد 100 بیمار ترومایی که در بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی قزوین بستری شده بودند، انجام شد. افراد شرکت کننده در مطالعه با استفاده روش تصادفی سازی بلوکی به دو گروه مورفین تزریقی و استنشاقی تقسیم شدند. در گروه مورفین تزریق ابتدا یک دوز 0.05 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مورفین سولفات تزریق شد، سپس در هر 10 دقیقه یک دوز 1 میلی گرمی تکرار گردید. در گروه مورفین استنشاقی نیز یک دوز 10 میلی گرمی مورفین سولفات در 4میلی لیتر نرمال سالین در 10 دقیقه به بیماران داده شد و در هر 30 دقیقه مجددا تکرار گردید. موفقیت در درمان به صورت کاهش 30% از درد اولیه تعریف گردید و زمان رسیدن به بی دردی نیز از زمان شروع پروتکل درمان تا رسیدن به موفقیت در درمان تعریف شد. نتایج: تمامی متغیرها در ابتدای مطالعه بین دو بازوی درمانی مقایسه شدند و اختلاف معناداری مشاهده نشد. تمامی افراد شرکت کننده در مطالعه به طور موفیت آمیزی به بی دردی رسیده و نسبت موفقیت در درمان در هر دو گروه 100% گزارش شد. نتایج مدل رگرسیون خطی چندگانه نشان داد میانگین زمان رسیدن به بی دردی در گروه مورفین استنشاقی 3.7 دقیقه کمتر است که این اختلاف از نظر آماری معنا دار بود (P value<0.001). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیحه گرفت مورفین استنشاقی کارایی مشابه و در مواردی بهتر از مورفین تزریقی در کنترل درد بیماران ترومایی ایجاد می کند و می تواند برای مدیریت و درمان درد این بیماران توصیه گردد. کلمات کلیدی: مدیریت درد، مورفین استنشاقی، کارآزمایی بالینی، بخش اورژانس

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: R Medicine > RP Paramedical > RP104 Medical emergencies
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 21 Oct 2019 06:40
Last Modified: 21 Oct 2019 06:40
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/9065

Actions (login required)

View Item View Item