qums

Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Y | Z | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | ک | ی
Number of items: 269.

A

Abdollahzadeh, Amin (2012) بررسي عوامل مرتبط با افزایش فشار داخل شكمي در بیماران لاپاراتومي شده. Other thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

Abedi, Fatemeh (2012) بررسی اثرمهاری عاج برروی خاصیت ضدمیکروبی کارواکرول وهیپوکلریت سدیم درحذف انتروکوکوس فکالیس در شرایط آزمایشگاهی. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Abedi, Paria (2012) بررسی توزیع تنش در استخوان اطراف ایمپلنت های غیر قرینه اكلوزوسرویکالی پایه‌ی اوردنچر بال اتچمنت به روش آنالیز اجزاء محدود سه بعدی. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Ahmadi, Gholam Reza (2012) بررسی تظاهر مارکرهای Bcl-2 و Fascin در آملوبلاستومای یونی سیستیک. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Akhlaghi Aski, Pooneh (2012) بررسی توافق در تشخیص ضایعات داخل استخوان اسفنجی با حدود مشخص ونامشخص روی تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی(CBCT). Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Alibeygi, Maryam (2012) بررسی استحکام خمشی کامپوزیت های مختلف بااستفاده ازروش خمش سه نقطه ای(Three Point bending test). Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Alimohammadi, Benyamin (2012) بررسی عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری روی تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول بر روی موش سوری. [Teaching Resource]

Alimoradi, Hooshang (2012) بررسی تاثیر برگزاری کارگاه آموزش مراقبت های اولیه اورژانس برای دانشجویان اینترن دانشکده دندانپزشکی قزوین در سال 90-91. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Asadi, Siamak and Ahmadi, Mehrnoosh and Allami, Abbas (2012) نتایج پیاده سازی هموویژلانس در استان قزوین. In: 14th annual congress of Iranian society of pathology, 17-19 October 2012, Tehran, Iran.

Asadi, Siamak and Ahmadi, Mehrnoosh and Allami, Abbas (2012) همکاري بین بخشی در پیاده سازي هموویژلانس. In: 14th annual congress of Iranian society of pathology, 17-19 October 2012, Tehran, Iran.

Ataei, Mona (2012) بررسی توافق مشاهده گرها در تشخیص شکستگی های عمودی ریشه در دندانهای بدون پست وبا پست های تیتانیومی واستینلس استیل توسط سیستم CBCT Newtom VG. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Atapourasiabar, Banafsheh (2012) بررسی شیوع پوکی استخوان و عوامل مؤثر در مردان مبتلا به بیماري انسدادي مزمن ریوي. Other thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

Atashi, Vajihe (2012) Special Olympics and Down syndrome The investigate of Self-efficacy and interpersonal dependency. Advances in Environmental Biology.

Ayazi, Golnaz (2012) بررسی فراوانی بیماری های سیستمیک در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان ودندان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1387-1388. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Azad, Dr. Mehdi (2012) Gene Expression Status and Methylation Pattern in Promoter of P15INK4b and P16INK4a in Cord Blood CD34+ Stem Cells. [Teaching Resource]

Azadmanesh, Yasin (2012) مقایسه تأثيرشست و شوی ناحیه مئای ادراری با محلول های کلرهگزدین و بتادین برميزان بروزباكتريوري بیماران دارای سوند ادراری ثابت مبتلا به بستری در بخش داخلی اعصاب. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

Azizloo, Khadijeh (2012) مقایسه میزان کلسیم، فسفر وآلکالین فسفاتازبزاق در کودکان با پوسیدگی شدید ، متوسط وبدون پوسیدگی در گروه سنی 5-3 ساله در مهد کودک های شهرقزوین درسال تحصیلی91-1390. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

abbasi, marjan (2012) رابطه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د با برونشیولیت حاد. Other thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

B

Babaei, Mohadeseh (2012) بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر کنترل درد ناشی از باز کردن راه وریدی در کودکان 6تا 12 ساله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قدس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1391. [Teaching Resource]

Badi, Faridedin (2012) تظاهر مارکر گیرنده استروژن در پمفیگوس وولگاریس. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Bahrami, Hossein (2012) بررسی تظاهر Bcl-2 در ادنتوژنیک کراتوسیست، کیست دانتی¬ژور و آملوبلاستومای توپر. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Bahrami, Nasim (2012) بررسی ارتباط بین اضطراب مرگ وکیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین 1391. [Teaching Resource]

Bijani, Behzad and Azimiyan, Jalil and soleimany, Dr. Mohammad Ali and Mohammadi, navid (2012) Epidemiology and risk factors of needle stick injuries among nurses in Bou-Ali Sina teaching hospital, Qazvin. J.shahid beheshti nursing and midwifery, 22 (78). pp. 1-8.

D

Dr. Peymani, Amir (2012) Characterisation and clonal dissemination of OXA-23-producing Acinetobacter baumannii in Tabriz, northwest Iran. [Teaching Resource]

Dr. Peymani, Amir (2012) Prevalence of OXA-type β-lactamases among Acinetobacter baumannii isolates from Northwest of Iran. [Teaching Resource]

Dr. Peymani, Amir (2012) Prevalence of class 1 integron among multidrug-resistant Acinetobacter baumannii in Tabriz, northwest of Iran. [Teaching Resource]

Dr.Bahrami, Nasim (2012) بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه بستری در بیمارستام امام رضا شهر آمل و عوامل مرتبط با آن. IJOGI.

Dr.Bahrami, Nasim (2012) Relationship of some risk factors and symptoms in patients with acute coronary syndrome. Life Science Journal.

Dr.Bahrami, Nasim (2012) Striae Gravidarum in Iranian Women: Prevalence and Associated Factors. Life Science Journal.

Dr.Rashvand, Farnoosh (2012) The effects of self-care training on quality of life in patients with multiple sclerosis. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research | January-February 2012 | Vol. 17 | Issue 1.

Dr.yekefallah, leili (2012) تأثیر ورزشهای پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد سندرم پیش از قاعدگی. نشریه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران.

Dr.yekefallah, leili (2012) Intensive Care Unit infections. [Teaching Resource]

Dr.yekefallah, leili (2012) Intensive Care Unit infections 2012. [Teaching Resource]

Dr.yekefallah, leili (2012) Renovation and Infection Control. [Teaching Resource]

Dr.yekefallah, leili (2012) critical care just the facts. [Teaching Resource]

Dr.yekefallah, leili (2012) critical care2. [Teaching Resource]

Dr.zeighami, Reza (2012) اتواتنوگرافی روش پژوهشی جدید در پرستاری. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت.

Dr.zeighami, Reza (2012) تحلیل مفهوم همدلی در پرستاری. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت.

DrBahrami, Nasim and Tayebi, Zahra and Abedini, Mahnaz (2012) پیش بینی درصد موارد مرگ ومیر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. [Teaching Resource]

E

Ebrahimi, Meysam (2012) بررسی میزان آلودگی آب خروجی ازیونیتها(توربین ها) به باکتری های معمول(گرم+وگرم-)دردانشکده دندانپزشکی قزوین درسال 1391. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Erami, Elaheh and Azhdari-Zarmehr, Hassan and ElmiraGhasemi-Dashkhasan, Elmira and Esmaeili, Mohammad-Hossein and Semnanian, Saeed (2012) Intra-paragigantocellularislateralisinjection of orexin-Ahasanantinociceptiveeffecton hot plateandformalintestsinrat. Elsevier.

Eskandari, Soad (2012) بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان در سالمندان مقیم آسایشگاه¬های استان قزوین 1390. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Eyvazi, Mahdi (2012) بررسی میزان همبستگی نظردانشجویان سال آخر دندانپزشکی قزوین با متخصصین ارتودنسی در تعیین میزان نیاز به درمان ارتودنسی براساس جزء زیبایی IOTN (1390). Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

F

Fasihi, Fatemeh (2012) بررسی آلودگی خاک های پارک فدک قزوین به تخم توکسوکارا. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences,Qazvin,Iran.

Fattahi, Maryam (2012) مقایسه توزیع تنش دراستخوان اطراف ایمپلنت های پایه اوردنچر، بااتچمنت ها وزوایامختلف به روش آنالیز اجزاء محدود. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

G

Garoosi, Ehsan (2012) مقایسه شدت زردی در نوزادان متولد شده به روش سزارین و طبیعی در نوزادان بستری در بیمارستانهای کوثر و قدس شهر قزوین. [Teaching Resource]

Gerami Nezhad, Mitra (2012) بررسی عوامل اپیدمیولوژیک وفراوانی صدمات ماگزیلو فاسیال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدرجایی قزوین طی سال های 1385-1390. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Ghasemi, Sharareh (2012) بررسی میزان کورتیزول بزاق درمصرف کنندگان داروهای سرترالین وفلوکستین. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Gheibi, Dr. Nematollah (2012) Effect of Magnesium Administration on Passive Avoidance Memory and Formalin-Induced Nociception in Diabetic Rats. [Teaching Resource]

Ghorbani, Azam (2012) مقایسه کیفیت زندگی زنان چاق با زنان دارای وزن طبیعی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

Ghorbani, Azam (2012) Effects of Short-term Exercise Program on Blood Glucose, Lipids, and HbA1c in Type 2 Diabetes. IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY.

Givi, Amir Reza (2012) بررسی میزان ترس واضطراب ازموقعیت های مختلف دندانپزشکی دردانش آموزان مدارس راهنمایی ودبیرستان منطقه 6 شهر تهران (درافراد12-18 سال). Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Goshadehroo, Aziz (2012) بررسی واکنش کودکان 4تا7ساله نسبت به مشاهده ی سرنگ دندانپزشکی حین تزریق بی حسی موضعی. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

H

Habibnia, Mitra (2012) مقایسه میزان بی حسی پالپی مولرهای شیری فک پایین بادوروش تزریق بلاک وانفیلتراسیون در کودکان 5 تا 8 ساله. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Haghi, Marjan (2012) مقایسه تاثیر خنک سازی فعال و پاشویه بر کاهش دمای بدن بیماران تب دار بستری در بخش مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین: یک طراحی فاکتوریل. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

Hashemi Zonouz, Talayeh (2012) بررسی توافق مشاهده گرها در تشخیص شکستگی های عمودی ریشه توسط سیستم CBCT Newtom VG بر اساس تغییرات voxel size. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Hossini, Mahdi (2012) EVALUATION OF INTERNET AND VIRTUAL ENVIRONMENT ADDICTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز اول. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيست و دوم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيست و ششم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيست و نهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيست و هشتم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيست و هفتم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيست و يكم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيست و پنجم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيست و چهارم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيست وسوم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز بيستم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز دهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز دوازدهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز دوم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز سوم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز سيزدهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز شانزدهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز ششم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز نهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز نوزدهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز هشتم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز هفتم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز هفدهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز هيجدهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز يازدهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز پانزدهم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز پنجم. [Teaching Resource]

hoseini, seyedmomtaz and rahmanpoor, fateme (2012) نشريه آواي وصل 91-روز چهاردهم. [Teaching Resource]

J

Jalili, Elaheh (2012) بررسی میزان توافق توموگرافی کامپیوتری بااشعه مخروطی(CBCT) ورادیوگرافی داخل دهانی دیجیتال(PSP) وفیلم معمولی در تشخیص ضایعات داخل استخوان اسفنجی. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Jalili, Elham (2012) تاثیرآموزش برآگاهی دندانپزشکان عمومی شهرقزوین نسبت به موارد تجویزرادیوگرافیهای داخل دهانی وپانورامیک در سال 90. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Javadi, Fatemeh (2012) بررسی ارتباط آرتریت روماتوئید با بیماری پریودنتال. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

javadi, hamidreza and Hashemipour, s and Abbasi, m and Javadi, a (2012) Prevalence of metabolic syndrome and its components in over 24 years old population of Qazvin (2012). qums.

K

Kalantari, Navid (2012) بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در مورد تجویز آنتی بیوتیک در عفونت های ادونتوژنیک در سال 1391. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Khani, Hamideh (2012) بررسی اثرآلودگی بابزاق وکاربردمجدد سلف اچینگ پرایمربراستحکام باند برشی براکت های ارتودنسی. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Khatoni, Marziyeh (2012) بررسی رابطه تعهد حرفه ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی - آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. فصلنامه اخلاق پزشکی.

Khatoni, Marziyeh (2012) The role of health promotion behavior in controlling anxiety and stress in patients with hypertension. ARYA Atherosclerosis Journal.

Khosroshahi, Sahar (2012) بررسی توافق مشاهده کنندگان در تشخیص شکستگی های عمودی ریشه بااستفاده از دوتکنیک CBCT وPSP. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

karbord, asghar and Hashemi, Fariba (2012) بررسی و مقایسه وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشگاه آزاد اسلامی باراجین در سال 90-89. [Teaching Resource]

khosravi, Setareh (2012) : بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره وضعیت آموزش بالینی در سال 91-90. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

L

Lohrasbi, Hamed (2012) بررسی تظاهرات دهانی مبتلایان به ایدز وحاملین HIV وگزارش موارد ارجاعی از مرکزبیماریهای رفتاری قزوین. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Lotfi, Mahsa (2012) بررسی کاربرد وابزار مناسب درمان ریشه در مطب های دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در سال 1390. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

M

Mahboob Asiabar, Negin (2012) Evaluation of the Effects of intravenous Dexamethasone on the ripening and Induction of labor. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

Mahram, Manoochehr and Hosseinkhani, Zahra and Nedjat, Saharnaz and Aflatouni, ali (2012) Epidemiologic Evaluation of Child Abuse and Neglect in School-Aged Children of Qazvin Province, Iran. Iran J Pediatr.

Malakotipour, Elham (2012) انتقال ژن به سلولهای بنیادی مزانشیمی از طریق نانوذرات کیتوزان. [Teaching Resource]

Mamnoon, Babak (2012) راه اندازی تکنیک Real-time PCR جهت تشخیص ناخالصی DNA ژنومی E.coli در محصولات نوترکیب (. [Teaching Resource]

Mehrooz, Nilofar (2012) بررسي عوامل موثر بر پیامد درمان مبتلايان به پيلونفريت حاد در بيماران بستري در بيمارستان بوعلي سينا قزوين از سال 1385 تا پايان 1391. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

Mirhoseini, Seyed Mohammad Rasool (2012) بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی استان قزوین در زمینه پردازش وانتقال بیوپسی های دهانی قبل وبعد از آموزش. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Mirkeshavarz, Seyyedeh Masoumeh (2012) بررسی میزان شاخص های کلینیکی با استفاده از لاتکس به عنوان غشای محافظ درتکنیک جراحی (GTR (Guided Tissue Regeneration. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Mohammadi, Sara (2012) بررسی مقایسه ای اثر آلیسین و ایتراکونازول بر کاندیدا گلابراتا. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Mohammadi Zeidi, Isa (2012) 1.abstarct - workers91. [Teaching Resource]

Mohammadi Zeidi, Isa (2012) 1.abstract - risk factor 2012. [Teaching Resource]

Mohammadi Zeidi, Isa (2012) 2.abstarct - safety91. [Teaching Resource]

Mohammadi Zeidi, Isa (2012) 3.abstarct - herbal91. [Teaching Resource]

Mohammadi hariri, Fariba (2012) بررسی تأثیر رایحه بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران قلبی بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی بیمارستان بوعلی سینا قزوین. [Teaching Resource]

Momeni, Maryam (2012) بررسی میزان مشارکت پرستاران در تصمیم گیریهای مدیریتی. نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی.

Momeni, Maryam (2012) عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال. پرستاری و مامایی جامع نگر.

Momeni, Maryam (2012) نگرش پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در مورد اتانازی. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی.

Monfared, Masoomeh (2012) رابطه تغذیه انحصاری با شیر مادر برمیزان افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر البرز. [Teaching Resource]

Moradi, Mohammad (2012) استانداردهای حرفه ای پرستاری. [Teaching Resource]

Moradi, Mohammad and Rezazadeh, Fatemeh (2012) پوکی استخوان. [Teaching Resource]

Moradi, Mohammad and Rezazadeh, Fatemeh (2012) شناخت سندروم قاعدگی. [Teaching Resource]

Moradi, Mohammad and Rezazadeh, Fatemeh (2012) دوران یائسگی و اثرات آن بر روی سلامتی. [Teaching Resource]

masoumi hesari, shamisa (2012) current and advanced treatments for wounds. [Teaching Resource]

mehdipour, habibolah (2012) طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم تهویه موضعی قابل حمل برای کنترل دود و دمه های جراحی. [Teaching Resource]

mehdipour, habibolah (2012) Design, construction, and evaluation of portable local exhaust ventilation system to control electrosurgery smokes. [Teaching Resource]

moafi ghafari, farnosh (2012) History, law and ethics of midwifery(Session1). [Teaching Resource]

momeni, maryam (2012) Factors influencing pre-hospital delay among patients with acute myocardial infarction in Iran. Chin Med Journal.

N

Najafi, Elnaz (2012) مقایسه اثرات ضدالتهابی وضد دردی پودرزنجبیل و ایبوپروفن درمدل درد جراحی دندان عقل نهفته فک پایین: یک مطالعه بالینی تصادفی، دوسوکور وموردی - شاهدی. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Najafi, Mahsa (2012) بررسی عوارض زود از دست رفتن مولراول شیری در کودکان 8-4 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین در سالهای 1387 تا 1389. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Nassiri-Asl, Marjan (2012) داروهای موثر در درمان آنژین قلبی. [Teaching Resource]

Nassiri-Asl, Marjan (2012) دیورتیک ها. [Teaching Resource]

Neirizi, Masoud (2012) بررسی فراوانی آنومالی های دندانی در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به کلینیک رادیوگرافی پرتو شهر قزوین در سال 91-90. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Nejad Shamsi, Pouya (2012) بررسی اثر سدیم فلورایدبه عنوان شستشو دهنده نهایی بر روی ریزنشت اپیکالی کانال‎های پرشده با سیلر Fillapex به روش تراوش مایع. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Nejati, Yahya (2012) بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد اصول كنترل عفونت در سال تحصیلی 91-1390. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Niknami, Sahar (2012) ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ت‍ن‍ش‌ در اس‍ت‍خ‍وان‌ اطراف‌ ای‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ق‍ری‍ن‍ه‌ آک‍ل‍وزر س‍روی‍ک‍ال‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ی‌ اوردن‍چ‍ر ب‍اران‍چ‍م‍ن‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ آن‍ال‍ی‍ز اج‍زاء م‍ح‍دود س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Noroozi, Mostafa (2012) 1.abstract - payesh 91. [Teaching Resource]

najafi, murteza (2012) current state of health care and its economic parameters in the islamic republic of iran. scientific works (4). ISSN 978-9952-454-26-0

nikpey, ahmad (2012) 1.abstract - safron 2012. [Teaching Resource]

nikpey, ahmad (2012) 2.abstract - traffic 91. [Teaching Resource]

nory, fatemhe (2012) bysh faaly kodakan. [Teaching Resource]

nory, fatemhe (2012) soe estefade jensy dar kodakan. [Teaching Resource]

nory, fatemhe (2012) tarbyate gensy. [Teaching Resource]

P

piri, Hossein (2012) Atomic Absorption Spectrophotometer. Documentation. qums.

R

Rezaeifar, Shima (2012) بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی درباره محیط های یادگیری بالینی در دانشکده دندانپزشکی قزوین سال تحصیلی 91-90. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

rajaei, farzad and yazdanfar, simin (2012) Cell Structure-modified. [Teaching Resource]

ranjkesh, fatemeh (2012) مراقبت نوزاد حین تولد. [Teaching Resource]

ranjkesh, fatemeh (2012) family knowleg. [Teaching Resource]

S

Safari variani, Ali (2012) 7.abstract - different cities 91. [Teaching Resource]

Samiei siboni, Fatemeh (2012) بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر قزوین در سال 90. مجله سلامت و بهداشت.

Samiei siboni, Fatemeh (2012) The role of health promotion behavior in controlling anxiety and stress in patients with hypertension. ARYA Atherosclerosis Journal.

Samii, Hossein (2012) تعیین توافق رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال و پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Sarlak, Hamid (2012) شیوع کلسیفیکاسیون شریان کاروتیددررادیوگرافی های پانورامیک بیماران مراجعه کننده به کلینیک رادیولوژی پرتو شهر قزوین در سال 90. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Sarookhani, Mohammad Reza (2012) رابطه کورتیزول سرم با میزان بدحالی و پیش آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. [Teaching Resource]

Sarookhani, Mohammad Reza (2012) Association of serum cortisol with critical illness scoring and prognosis in intensive care unit. [Teaching Resource]

Shahbazi, Maryam and Mirzaei, Roghieh (2012) بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد شهر قزوین در مورد تنظیم خانواده. [Teaching Resource]

Shahrokhi, Akram (2012) تأثیر مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری بر اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی انتخابی زنان. نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران.

Shahrokhi, Akram (2012) مقایسه عوامل تنش زای کارآموزی بالینی سال های تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری. پژوهش در آموزش علوم پزشکی.

Shahrokhi, Akram (2012) Factors effective on medication errors: A nursing view. Journal of Research in Pharmacy Practice.

Shapouri Ghazvini, Mohammad (2012) بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دانشکدة دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تفسیر کلیشههای رادیوگرافیک در سال 1390. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

sahmani, mehdi (2012) Correlation between PPARγ protein expression level in granulosa cells and pregnancy rate in IVF program. [Teaching Resource]

sahmani, mehdi (2012) Correlation between PPARγ protein expression level in granulosa cells and pregnancy rate in IVF program. [Teaching Resource]

samiei siboni, fatemeh (2012) پرستاران بهداشت جامعه و خانواده های باافراد سالمند. [Teaching Resource]

samiei siboni, fatemeh (2012) کاربرد فرایند پرستاری در بهداشت جامعه. [Teaching Resource]

samiei siboni, fatemeh (2012) Assessing Respiration. [Teaching Resource]

samiei siboni, fatemeh (2012) group discussion. [Teaching Resource]

samiei siboni, fatemeh (2012) married. [Teaching Resource]

samiei siboni, fatemeh (2012) puls. [Teaching Resource]

shbhc, amozesh (2012) osole pyaderavy. osole pyaderavy.

shbhc, amozesh (2012) taharok va pyshgery az bymaryhaei ghyrevagyr. taharok va pyshgery az bymaryhaei ghyrevagyr.

shbhc, amozesh (2012) vazeyate avamele khatar bymaryhaye ghyre vagyr. vazeyate avamele khatar bymaryhaye ghyre vagyr.

shbhc, khanevade (2012) moraghebate pas az zayeman. moraghebate pas az zayeman.

shbhc, khanevade (2012) moraghebate pysh az bardary. [Teaching Resource]

shbhc, khanevade (2012) pyshgyry orjans. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) اثرات الگوي توانمندسازي خانواده- محور بر خشنودي درك شده و عزت نفس مراقبين بيماران مولتيپل اسكلروزيس. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) تأثیر مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری بر اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی انتخابی زنان. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل موثر بر جراحات ناشی از سوزن های آلوده در کارکنان پرستاری بیمارستان بوعلی سینا قزوین. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) نمونه گيري در پژوهش هاي كيفي: راهنمايي براي شروع. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) چالش های بهداشت جنسی نوجوانان در ایران : یک مطالعه مروری. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه بستري در بیمارستان امام رضا )ع( شهر آمل و عوامل مرتبط با آن. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) سوء مصرف مواد مخدر و ارتباط روشهاي مصرف مواد با عوامل سنی در معتادان به مواد مخدر. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) بررسي ارتباط الگوهاي فصلي با وزن هنگام تولد. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) رضایت جنسی زنان در روش های مختلف پیشگیری از بارداری. [Teaching Resource]

soleimany, Dr. Mohammad Ali (2012) بررسی میزان رعایت اصول پیشگیري از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان هاي آموزشی شهر ارومیه 13. [Teaching Resource]

T

Tabatabaei, Salma (2012) تعیین عوامل استرس دربین دانشجویان دندانپزشکی قزوین در سال 1391. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Taherkhani, Ahmad (2012) مقایسه همبستگی دوروش دمرجیان وموریس در تعیین سن دندانی بیماران ارتودنسی 6 تا15 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قزوین(1391). Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Torabi, Ali (2012) تعیین تفاوت اثربخشی روی دفیبریلاسیون در Single Coil ICD &Double Coil ICDدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین. Other thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

tabarraei, maryam (2012) ب‍ررس‍ی‌ م‍ه‍ارت‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ زخ‍م‍ی‌ و وزی‍ک‍ول‍وب‍ول‍وز ح‍ف‍ره‌ ده‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۹۱-۹۲. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

V

Vartanian, Merooj (2012) مقایسه استحکام برشی باندینگ سه نوع سرامیک مختلف با کورزیرکونیا. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

varmazyar, sakineh (2012) 7.abstract - dentist 91. [Teaching Resource]

Y

Yousefi Zadeh, Parham (2012) بررسی تظاهر نشانگرFascin در ادنتوژنیک کراتوسیست، سیست دنتی ژور وتومور آملوبلاستوما. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

yekefallah, leili (2012) بیماری بهجت وهاشیماتو. [Teaching Resource]

yekefallah, leili (2012) پیوند قلب. [Teaching Resource]

yekefallah, leili (2012) Critical Care of Heart Transplantation. [Teaching Resource]

yekefallah, leili (2012) Critical Care of Kidney Transplant. [Teaching Resource]

yekefallah, leili (2012) Hematopoietic Cell Transplantation. [Teaching Resource]

yekefallah, leili (2012) LUNG TRANSPLANT. [Teaching Resource]

yekefallah, leili (2012) Organ Transplantation. [Teaching Resource]

yekefallah, leili (2012) Pancreatic and Islet Cell Transplantation. [Teaching Resource]

yekefallah, leili (2012) Small Bowel Transplantation. [Teaching Resource]

Z

Zeighami, Reza (2012) بررسی میزان تطابق عملکرد با شرح وظایف پرستاران بخش های مراقبت های ویژه ی قلبی بیمارستان های شهرقزوین. [Teaching Resource]

Ziaee, Amir and Hajibagher Tehrani, Nader and Hosseinkhani, Zahra and Kazemifar, amir and Javadi, Amir and karimzadeh aghda, Toktam (2012) Effects of folic acid plus levothyroxine on serum homocysteine level in hypothyroidism. Caspian J Intern Med.

Ziaee, Siamak (2012) بررسی فراوانی پریودنتیت مزمن ومهاجم در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های لثه ی دانشکده دندانپزشکی قزوین در طی سال های 1387-1389. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

zahedpanah, Dr. mehdi (2012) Effects of 950 MHz mobile phone electromagnetic fields on the peripheral blood cells of male rabbits. [Teaching Resource]

zavoshi, roza (2012) 1.abstract - intervention 2012. [Teaching Resource]

zavoshi, roza (2012) 1.abstract - payesh 91. [Teaching Resource]

zehtab azari, niloofar (2012) بررسی میزان استرس در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی قزوین در سال 1394-95. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

آ

آزادی‌ اس‍ک‍وی‍ی‌, ال‍م‍ی‍را (2012) ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ام‍واج‌ م‍اک‍رووی‍و ب‍رروی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌م‍ورف‍وم‍ت‍ری‍ک‌ و آپ‍وپ‍ت‍وزی‌ ب‍ی‍ض‍ه‌ خ‍رگ‍وش‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

آل‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌, آیدا (2012) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط پ‍ل‍ی‌ م‍ورف‍ی‍س‍م‌ FOK1,BSM1 ژن‍ه‍ای‌ گ‍ی‍رن‍ده‌وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ D ب‍ا اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز در خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ ی‍ائ‍س‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍اق‍زوی‍ن‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ا

اح‍م‍دی‍ان‌, ن‍غ‍م‍ه (2012) اث‍رات‌ م‍ح‍اف‍ظت‍ی‌ چ‍ای‌ س‍ب‍ز ب‍رآس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍رب‌ درب‍ی‍ض‍ه‌ و اپ‍ی‍دی‍دی‍م‌ م‍وش‌ ص‍وری‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

اع‍ن‍م‍ادی‌, س‍ه‍ی‍ل‌ (2012) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر دو روش‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ب‍ا ای‍زوف‍ل‍وران‌ -ن‍ت‍ی‍ری‍ک‌ اک‍س‍ای‍د و پ‍روی‍وف‍ول‌ - آل‍ف‍ن‍ت‍ان‍ی‍ل‌ ب‍ر اک‍س‍ت‍وب‍اس‍ی‍ون‌ م‍طل‍وب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍اآرچ‌ ب‍ار. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

العفی, فاطمه (2012) ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ وع‍وام‍ل‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍از ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ر س‍وزن‌ درم‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌ در س‍ال‌۹۱. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

امیدیان, شیده (2012) ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍طح‌ پ‍لاس‍م‍ای‍ی‌ روی‌ و م‍س‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز درزن‍ان‌ ی‍ائ‍س‍ه‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ان‍ص‍اری‌ رام‍ن‍دی‌, م‍ح‍م‍دم‍ص‍طف‍ی‌ (2012) ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر اس‍ت‍روئ‍ی‍د م‍وض‍ع‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ااس‍ت‍روئ‍ی‍د س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌ ب‍ر درد و ع‍لائ‍م‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‌ ج‍راح‍ی. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ب

ب‍اب‍ای‍ی‌, م‍ون‍ا (2012) ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ پ‍ن‍وم‍ون‍ی‌ ح‍اد ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا ق‍زوی‍ن‌ در ن‍ی‍م‍ه‌ دوم‌ س‍ال‌ ۸۹ و ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ س‍ال‌۹۰. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ت

توکلی, مهناز (2012) ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ی‍پ‌ س‍وی‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‍وس‌ اورئ‍وس‌ ب‍ه‌ روش‌ PCR-RFLP و ف‍راوان‍ی‌ ژن‌ ه‍ای‌ م‍ول‍د س‍ن‍درم‌ ش‍وک‌ س‍م‍ی‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ج‍دا ش‍ده‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌ وت‍ه‍ران‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ج

جابری, نجمه (2012) ب‍ررس‍ی‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ل‍ی‌ روب‍ی‍ن‌ ن‍وزادان‌ ای‍ک‍ت‍ری‍ک‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ش‍ده‌ ت‍وس‍ط دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ران‍س‌ ک‍وت‍ان‍ئ‍وس‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ج‍لال‍ی, فربد (2012) ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ ب‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ای‍ع‌ م‍ن‍ی. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ح

حسینی عطار, مهرداد (2012) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍ج‍وی‍ز دوز م‍ع‍م‍ول‌ آت‍راک‍وری‍وم‌ ب‍ص‍ورت‌م‍ن‍ق‍س‍م‌ ب‍ا س‍اک‍س‍ی‍ن‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ در ل‍ول‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍ری‍ع‌ ت‍راش‍ه‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

حسینی مقدم امامی, فروغ السادات (2012) ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ آس‍ف‍ک‍س‍ی‌ ن‍وزادی‌ و ع‍وارض‌ن‍اش‍ی‌ ازآن‌ درن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍وث‍ر- ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌۱۳۹۰. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ح‍اج‍ی‍لاری‌, ب‍ه‍اور (2012) ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍ب‍ک‍ی‍ه‌ در Opyical3-cohervcetqmography ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ج‍داش‍دگ‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ه‌ دوروش‌ Pars Plana Vitroctomy و Scleral buckling در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍وق‌ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۹-۱۳۹۰. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

خ

خرائی کوهیر, فاطمه (2012) ب‍ررس‍ی‌ ع‍لائ‍م‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و پ‍اراک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ش‍ده‌ ب‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آرت‍ری‍ت‌ س‍پ‍ت‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ ق‍دس‌ ق‍زوی‍ن‌ درس‍ال‌۱۳۹۰. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

خ‍ض‍ری‌, ف‍رزان‍ه‌س‍ادات‌ (2012) راب‍طه‌ س‍زاری‍ن‌ ب‍ا ان‍گ‍اژم‍ان‌ س‍ر ج‍ن‍ی‍ن‌ درش‍روع‌ ل‍ی‍ب‍ر ف‍ع‍ال‌زن‍ان‌ ن‍ول‍ی‌ پ‍ارت‍رم‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

د

دان‍ش‌, م‍ه‍رداد (2012) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رات‌ ب‍ی‌ دردی‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ل‍ی‍دوک‍ائ‍ی‍ن‌ ب‍ا ل‍ی‍دوک‍ائ‍ی‍ن‌ وک‍ت‍ام‍ی‍ن‌ در ب‍ل‍وک‌ وری‍دی‌ (Bier Block) در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ج‍راح‍ی‌ ان‍دام‌ف‍وق‍ان‍ی‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

دلخوش ریحانی, مرتضی (2012) تاثیر ملانونین بر درد و میزان خونریزی بعد از عمل سزارین. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

دودان‍گ‍ه‌, الناز (2012) ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ت‍ش‍ن‍ج‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ب‌ و ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍س‍ت‍ع‍دک‍ن‍ن‍ده‌آن‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۵ س‍ال‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ق‍دس‌۱۳۸۹-۹۰. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ر

رضائی لفمجانی, نجمه (2012) ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ آرت‍ری‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ی‍دم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍طب‌ روم‍ات‍ول‍وژ. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

رضائیان اکبرزاده, شیما (2012) بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی در باره اختلالات خواب در شهر قزوین 1391. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

رض‍ای‍ی, م‍ی‍ث‍م (2012) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ک‍ل‍ون‍ی‍دی‍ن‌ خ‍وراک‍ی‌ ب‍ا ن‍ی‍ف‍ی‍دی‍پ‍ی‍ن‌ خ‍وراک‍ی‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ف‍ش‍ارخ‍ون‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ول‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ش

شکیبا, المیرا (2012) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ش‍ی‍ف‍ت‌ ک‍اری‌ ب‍ا م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

شیخ, بی بی سارا (2012) سالم پیر شدن چیز دیگری است. [Teaching Resource]

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌, مهسا (2012) ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ت‍ش‍ن‍ج‍ی‌ وی‍ت‍ک‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ روش‌ ت‍زری‍ق‌ داخ‍ل‍ ب‍طن‍ی‍ درم‍دل‌ پ‍ن‍ت‍ی‍ل‍ن‌ ت‍ت‍رازول‌ دررت‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ص

ص‍ائ‍ب‍ی‌, سرور (2012) ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ خ‍ون‌ رزروش‍ده‌ و ت‍زری‍ق‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍اران‌دچ‍ارش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ف‍م‍ور از م‍ه‍رم‍اه‌۱۳۸۹ ت‍ا م‍ه‍ر م‍اه‌۱۳۹۰. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ص‍ادق‍ی‌, م‍رض‍ی‍ه‌ (2012) راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ IgA ELISA و IgG AVIDITY در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ت‍وک‍س‍وپ‍لاس‍م‍وز ح‍اد. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ص‍در, س‍ون‍ی‍ا (2012) ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر درم‍ان‍ی‌ س‍م‌ ب‍وت‍ول‍ی‍ن‍ی‍وم‌ A داخ‍ل‌ م‍ث‍ان‍ه‌ ای‌ در ب‍ی‍م‍اران‌م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍ک‍رر ادراری‌ ای‍دی‍وی‍ات‍ی‍ک‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ط

طاه‍ائ‍ی‌, ع‍ظی‍م‍ه‌ (2012) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو رژی‍م‌ غ‍ذای‌ ب‍ا ن‍م‍ای‍ه‌ گ‍ل‍س‍ی‍م‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ف‍ی‍ب‍ر وب‍دون‌ ف‍ی‍ب‍ر ب‍ر گ‍ل‍وک‍ز خ‍ون‌ ب‍ع‍د از غ‍ذای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍ارداری‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ظ

ظهیر میردامادی, شبنم (2012) ش‍ب‍ن‍م‌. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ردری‍اف‍ت‌ م‍ک‍م‍ل‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ D در ب‍ارداری‌ ب‍رروی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ رش‍د ن‍وزاد. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ع

عارف نیا, مریم (2012) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط اخ‍ت‍لالات‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ و ع‍روق‍ی‌ ب‍ا اخ‍ت‍لالات‌ ن‍ع‍وظی‌ درم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ و رج‍ای‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۱. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

علیمردانی, مهدیه (2012) ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍لائ‍م‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ و اخ‍ت‍لالات‌ اس‍پ‍ی‍روم‍ت‍ری‌ درک‍ارگ‍ران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍س‍اج‍ی. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ع‍اب‍دپ‍ور, ندا (2012) اث‍رات‌ ان‍ج‍م‍اد ش‍ی‍ش‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ زن‍ده‌ م‍ان‍دن‌ آپ‍وپ‍ت‍وزی‍س‌، ل‍ق‍اح‌،ت‍ک‍وی‍ن‌ و ب‍ی‍ان‌ ای‍ن‍ت‍گ‍ری‍ن‌ ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ a9) و(B1در اووس‍ی‍ت‌ م‍وش‌ س‍وری‌درم‍راح‍ل‌ .MII, GV. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

غ

غلامی, رضا (2012) ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اف‍زودن‌ ع‍ص‍اره‌ س‍ی‍ر ب‍ه‌ رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍رپ‍ی‍ل‍وری. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ف

فرخ, زینب (2012) ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ت‍ئ‍وآرت‍ری‍ت‍ی‌م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ و ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍اگ‍روه‌ ش‍اه‍د. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

فرشیدگهر, مینا (2012) ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ی‍وع‌ س‍ن‍درم‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ش‍ی‍وه‌ زن‍دگ‍ی‌در گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ ۱۰ ت‍ا ۱۸ س‍ال‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ی‍ن‍ودر ق‍زوی‍ن. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

فرهنگ فلاح, افشین (2012) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ گ‍راف‍ت‌ ات‍ول‍وگ‌ ب‍ا م‍ج‍رای‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ون‌ در ت‍رم‍ی‍م‌ Defect ع‍ص‍ب‌ س‍ی‍ات‍ی‍ک‌ رت‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

فرهودی, هانیه (2012) ب‍ررس‍ی‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ت‍ف‍اوت‌ س‍ای‍ز ب‍ی‍ن‍دو ک‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ا روش‌س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اخ‍ت‍لالات‌ ک‍ل‍ی‍وی. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

فکری نزاد تهرانی, سروش (2012) س‍روش‌. ب‍ررس‍ی‌ آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ خ‍ان‍واده‌ ش‍اغ‍ل‌ دراس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ از پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍واه‍د. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ف‍رش‍ی‍دگ‍ه‍ر, م‍ی‍ن‍ا (2012) ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ی‍وع‌ س‍ن‍درم‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ش‍ی‍وه‌ زن‍دگ‍ی‌در گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ ۱۰ ت‍ا ۱۸ س‍ال‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ی‍ن‍ودر ق‍زوی‍ن‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ق

قاسمی, جواد (2012) ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر اف‍زودن‌ م‍ی‍دازولام‌ وک‍ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ارک‍ائ‍ی‍ن‌ ای‍ن‍ت‍رات‍ک‍ال‌ درب‍ی‌ دردی‌ پ‍س‌ از ج‍راح‍ی‌ س‍زاری‍ن‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

قدمی, هدی (2012) ارزی‍اب‍ی‌ س‍طح‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ D درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍وو ل‍گ‍اری‍س‌م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ای‌ ق‍زوی‍ن‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

قطفان, علی (2012) ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ص‍ف‍را و ت‍رک‍ی‍ب‌ ن‍ی‍ت‍رات‌ ن‍ق‍ره‌ در گ‍ل‍وک‍ز ه‍ی‍پ‍رت‍ون‍ی‍ک‌ ب‍رپ‍روت‍واس‍ک‍ول‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ک‍ی‍س‍ت‌ ه‍ی‍دات‍ی‍د در م‍ح‍ی‍ط .invitro. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ق‍ض‍اوی‌, م‍ح‍م‍د (2012) ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍دان‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ب‍ا ف‍رک‍ان‍س‌ ب‍س‍ی‍ار پ‍ای‍ی‍ن‌( ELF‎( ب‍ر س‍ی‍ر ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ و رش‍د و ت‍ک‍ام‍ل‌ ج‍ن‍ی‍ن‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ق‍م‍ر, ف‍ه‍ی‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (2012) ب‍ررس‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌ آل‍وپ‍س‍ی‌ س‍ی‍ک‍ات‍ری‍س‍ی‍ل‌ در ب‍ی‍م‍اران‌م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌ در ده‌ س‍ال‌اخ‍ی‍ر(۱۳۸۰-۱۳۹۰). Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ل

ل‍طف‍ی, علی (2012) ب‍ررس‍ی‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و وی‍ژگ‍ی‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ درت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ وزی‍ک‍وی‍ورت‍رال‌ رف‍لاک‍س‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍اVCUG (۱۳۹۰-۹۱). Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

م

محبوبی, ملیحه (2012) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ک‍ودک‌ آزاری‌ و ارت‍ک‍اب‌ ج‍رم‌ درب‍زرگ‍س‍ال‍ی. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

محمزاده, پرویز (2012) ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رات‌ پ‍روپ‍وف‍ول‌ و ن‍س‍دون‍ال‌ در ک‍اه‍ش‌ ف‍ش‍ارداخ‍ل‌ م‍غ‍زی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍روم‍ا ب‍ه‌ س‍ر در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌ ق‍زوی‍ن. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ملکی, محمدرضا (2012) ارزی‍اب‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رل‍وک‍ی‍ن‌ ۶ و ۸ س‍رم‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍ی‍ل‍ون‍ف‍ری‍ت‌ ح‍ادک‍ودک‍ان‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

م‍ی‍رزای‍ی‌, ب‍ه‍م‍ن‌ (2012) ف‍راوان‍ی‌ ان‍ت‍روک‍وک‍وس‌ ف‍اس‍ی‍وم‌ و ان‍ت‍روک‍وک‍وس‌ ف‍ک‍ال‍ی‍س‌ م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ون‍ک‍وم‍ای‍س‍ی‍ن‌ در ان‍ت‍روک‍وک‍وس‍ه‍ای‌ ج‍دا ش‍ده‌ ازن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ق‍زوی‍ن‌ و س‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ه‍ران‌(ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، س‍ی‍ن‍ا، م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ Taq Man Real .Time PCR. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ن

ناصری, امین (2012) . ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ک‍اه‍ش‌ وزن‌ و ک‍اه‍ش‌ ان‍دازه‌ ه‍ای‌پ‍ی‍رام‍ون‍ی‌ ب‍دن‌ در زن‍ان‌ دارای‌ اض‍اف‍ه‌ وزن‌ و چ‍اق‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ت‍غ‍ذی‍ه‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

نجاری, سعید (2012) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍وارض‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ و م‍ی‍زان‌ ب‍ق‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ در ج‍راح‍ی‌ک‍ان‍س‍ر ک‍اردی‍ای‌ م‍ع‍ده‌ ب‍ا دو روش‌ ج‍راح‍ی‌ از طری‍ق‌ ت‍وراک‍وت‍وم‍ی‌ و از طری‍ق‌لاپ‍ارات‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ن‍ج‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ف‍رد, سارا (2012) ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ س‍رم‌ م‍ن‍ی‍زی‍م‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ ت‍ی‍پ‌ دوب‍ا ک‍ن‍ت‍رل‌ گ‍لای‍س‍م‍ی‍ک‌ ض‍ع‍ی‍ف‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ن‍ق‍ی‌ پ‍ور ام‍ی‍ری‌, سیاوش (2012) ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍زی‌ ق‍زوی‍ن‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ن‍ق‍ی‌ پ‍ور ام‍ی‍ری‌, س‍ی‍اوش‌ (2012) ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍زی‌ ق‍زوی‍ن‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ن‍وروزی‌, ص‍درال‍ن‍س‍اء (2012) ب‍ررس‍ی‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍ورل‍ی‍ازی‍س‌ (ت‍ب‌راج‍ع‍ه‌) در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ق‍دس‌ق‍زوی‍ن‌ از ب‍دو ت‍اس‍ی‍س‌ ت‍ا ان‍ت‍ه‍ای‌ س‍ال‌۱۳۸۹. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ه

هادی بیگی, الهام (2012) ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ درک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۳۰ م‍اه‍ه‌ ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز و پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ش‍ه‍ر ق‍زوی‍ن‌ در س‍ال‌۱۳۹۱. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

هاشمی, فاطمه (2012) ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ و ع‍ادات‌ خ‍واب‌ وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ق‍زوی‍ن‌ در س‍ال‌۱۳۹۱. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

و

واعظی, فاطمه (2012) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ وج‍ود آن‍ت‍ی‌ ب‍ادی‌ ض‍د ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍رپ‍ی‍ل‍وری‌ ب‍اب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر در ش‍ه‍ر ق‍زوی‍ن‌. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

پ

پرپین چی, سیده الماس (2012) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍اب‍ق‍ه‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍ف‍ت‌ ک‍اری‌ ب‍ااف‍زای‍ش‌ ف‍راوان‍ی‌ س‍ن‍دروم‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‌ در ک‍ارگ‍ران. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

پ‍ور ف‍لاح‌, رضا (2012) ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍رب‍ی‌ دردی‌ ب‍ع‍د ازع‍م‍ل‌ م‍ورف‍ی‍ن‌ و پ‍اراس‍ت‍ام‍ول‌ب‍ه‌ روش‌ IV-PCA در ب‍ی‍م‍اران ‍ت‍ح‍ت‌ لاپ‍ارات‍وم‍ی‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ک

ک‍رج‍ال‍ی‍ان‌ چ‍ای‍ج‍ان‍ی‌, م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ (2012) ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دازه‌ دور ک‍م‍ر ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ش‍اخ‍ص‌ اض‍اف‍ه‌وزن‌ و چ‍اق‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا پ‍روف‍ای‍ل‌ چ‍رب‍ی‌ و ق‍ن‍د در زن‍ان‌ چ‍اق‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ در ت‍ه‍ران‌ و ق‍زوی‍ن. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌, ب‍ه‍ارک‌ (2012) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍ی‍ام‍د ب‍ارداری‌ در دو گ‍روه‌ دارای‌ ت‍س‍ت‌ غ‍رب‍ال‍گ‍ری‌طب‍ی‍ع‍ی‌ و غ‍ی‍ر طب‍ی‍ع‍ی‌ دی‍اب‍ت‌. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ک‍ش‍اورزی‌, رام‍ت‍ی‍ن‌ (2012) ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ادراری‌ م‍راج‍ع‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌ در س‍ال‌۱۳۸۹. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

ی

یاسی, مرضیه (2012) بررسی نگرش آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی شاغل در شهر قزوین در مورد طب مکمل و جایگزین در سال 90. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences.

ی‍اراح‍م‍دی‌, اف‍روز (2012) ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ادی‍ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د در ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ه‍ی‍پ‍وت‍ی‍روئ‍ی‍د م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ غ‍دد ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ ق‍دس‌ق‍زوی‍ن‌ در س‍ال‌۸۸-۸۹. Masters thesis, Qazvin University Of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

This list was generated on Mon Feb 6 10:17:19 2023 +0330.